Oddział przedszkolny:

Anna Jelito

Marzena Gaborek

Kształcenie zintegrowane:

Renata Główczyk

Danuta Mółka

Marzena Pogwizd

Paweł Marszałek - wf

Izabela Leśniak - język angielski

Ks. Paweł Ryś - religia


Szkoła podstawowa:

Paweł Marszałek - WDŻ

Renata Główczyk - technika

Izabela Biskupska -j .angielski

Danuta Florek - matematyka

Anna Poręba - język polski

Bernadetta Krok - historia

Monika Kolomska - przyroda, informatyka

Paweł Marszałek - wf

Ks. Paweł Ryś - religia

Bogusław Sobczyk - religia

Edyta Łęczycka - plastyka


Gimnazjum:

Edyta Danielska - j.polski

Ewa Trojan-Marcisz - matematyka

Izabela Biskupska - j.angielski

Paweł Marszałek - WDŻ, EDB

Katarzyna Piasecka - geografia

Edyta Łęczycka - j.niemiecki, plastyka

Ks. Paweł Ryś - religia

Bogusław Sobczyk - religia

Bernadetta Krok - historia,WOS

Danuta Pazgan - biologia,chemia

Beata Ptaszkowska - j.polski

Piotr Pietruch - wf

Leonarda Słaby - fizyka,technika