12.07.2017
Prezentacja Caritasu


-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-

Sprawozdanie z działalności SKC w Mszalnicy  
  Szkolne Koło Caritas rozpoczęło swoją działalność 18 listopada 2013r w 1 rocznice  Święta Szkoły, kiedy to ks. Ryszard Podstołowicz Dyrektor Caritasu Diecezji Tarnowskie, wobec Grona Pedagogicznego i społeczności uczniowskiej odczytał akt ustanowienia  Szkolnego Koła Caritas na terenie Zespołu Szkół w Mszalnicy. Asystentem kościelnym jest ks. Józef Głowa, a opiekunkami są Renata Główczyk i Marzena Pogwizd. Dlaczego Szkolne Koło Caritas? Uznaliśmy, że najlepsza i najbardziej wychowawcza i pożyteczna  w naszej miejscowości będzie organizacja  Szkolnego Koła Caritas, którego patronką jest bł. Karolina Kózkówna, będąca równocześnie patronką naszej szkoły. Głównym celem działalności koła jest kształtowanie u uczniów postawy miłości chrześcijańskiej oraz praktykowanie szczególnie w środowisku szkolnym , przykazania miłości bliźniego. Formacja członków Koła Caritas ma zmierzać do ukształtowania człowieka dla innych, otwartego na potrzeby ludzi, chętnego do pomocy, wrażliwego na przejawy zła i niesprawiedliwości w świecie, osadzonego w misji Koscioła i świadka miłosierdzia. Członek Koła Caritas powinien wyróżniać się swoją postawą i zaangażowaniem, być wzorem życia moralnie czystego. Być kimś, komu można zaufać i na kogo można liczyć w potrzebie. Szkolny Koło Caritas odgrywa ważnš rolę w pracy wychowawczej naszej szkoły. Działalność opiera się na autentycznym zaangażowaniu młodzieży na rzecz potrzebujących.
Zadania podzielono na dwie części: Pomoc potrzebującym
Część formacyjna

W pierwszej części realizowano następujące zadania:
Zabawa andrzejkowa 30 listopada i zabawa karnawałowa 11 lutego. Na zabawach sprzedawane były domowe wypieki oraz własnoręcznie zrobione ozdoby choinkowe. Podczas zabawy karnawałowej odbyła się też loteria fantowa.

27 lutego w tłusty czwartek dzieci sprzedawały pączki i chrusty upieczone przez swoich rodziców. W ten sposób uzbierane pieniądze przekazane zostały na rzecz potrzebujących.
8 grudnia jak również w okresie Wielkanocnym, w niedzielę Miłosierdzia odwiedziliśmy chorych z krótką inscenizacją oraz z przygotowanymi przez siebie skromnymi upominkami.
W grudniu przeprowadziliśmy akcję zbierania funduszy na rehabilitację dla 4 letniego Huberta. Dzieci przygotowały plakaty i w ustalonym dniu zorganizowały zbiórkę. Uzbieraną kwotę w całości przekazaliśmy mamie chorego dziecka.

W grudniu i w kwietniu członkowie koła udali się do pobliskich sklepów w celu zbierania produktów żywno?ciowych , które później przekazali najbardziej potrzebującym. W Święto Trzech Króli dzieci rozprowadzały przygotowane przez siebie woreczki zawierające kredę, kadzidło i mirrę. Przed Wielkanocą w szkole przygotowały i sprzedały palmy.

W części drugiej ściśle formacyjnej członkowie SKC wzięli udział w pięciodniowym szkoleniu w Starym Sączu, w którym realizowano cele statutowe.

W każdy ostatni piątek miesiąca odbywa się Msza Święta. Uczestniczą w niej wszyscy członkowie Caritas z całej parafii . Przygotowują liturgię jak również zbierają ofiarę, która potem przeznaczona jest na dofinansowanie do rekolekcji dla dzieci z uboższych rodzin.

Opiekunki SKC w Mszalnicy:
Renata Główczyk, Marzena Pogwizd

 19. 05. 2014 Mszalnica