Przepisy prawa

Znaczenie edukacji przedszkolnej

Co może zrobić szkoła?

Co mog± zrobić rodzice?

Co może zrobić nauczyciel?

Co możemy zrobić wszyscy razem?