W naszej szkole od początku bieżącego roku szkolnego realizowana jest innowacja metodyczna, której pomysłodawczynią jest nauczycielka języka angielskiego, Izabela Biskupska. Innowacja ta polega na - mówiąc obrazowo - "wyprowadzeniu" języka obcego poza salę lekcyjną i poza obowiązkowe czterdzieści pięć minut lekcji. Stwarzane są różnorakie sytuacje, które mają skłonić dzieci do używania języka angielskiego w sposób spontaniczny, niejednokrotnie z elementem zaskoczenia. Służą temu rozmowy z nauczycielem w czasie przerw (oczywiście na poziomie dostosowanym do umiejętności językowych dzieci), które stają się potem przedmiotem współzawodnictwa między klasami: ta klasa, która najczęściej i najciekawiej używa języka angielskiego poza lekcją, otrzymuje słodki upominek. Ponadto dzieci uczą się nowych słów i zwrotów w sposób wizualny: różne pomieszczenia w szkole opatrzone są tabliczkami z ich angielskimi nazwami, w klasach IV, V i VI znajdują się plakaty, na których prezentowane jest "wyrażenie miesiąca" - czyli zwrot z języka potocznego, który w ciągu danego miesiąca staramy się przyswoić i jak najczęściej używać. Dzieci dostały także do klas pudełka na nowe słówka - na każdej lekcji trafiają tam karteczki z zaproponowanymi przez dzieci słówkami. Na końcu semestru przeprowadzony zostanie konkurs sprawdzający, kto najwięcej z tych słówek zapamiętał. Celem tych wszystkich działań jest przede wszystkim pokazanie uczniom, że język obcy jest żywą rzeczywistością, której poznawanie może być źródłem wielkiej frajdy i satysfakcji. Jeśli jeszcze przełoży się to w dodatku na lepsze wyniki z angielskiego na sprawdzianach i egzaminach - to cel naszej innowacji zostanie w pełni osiągnięty.